Metallic Theme  Packages

METALLIC THEME - BASIC​​

Dinner Plates x 8
Dinner Plates x 8
Napkin Large x 16
Napkin Large x 16
Cups x 8
Cups x 8
Cutlery x 24
Cutlery x 24
Tablecover
Tablecover

METALLIC THEME - DELUXE

Dinner Plates x 8
Dinner Plates x 8
Napkin Large x 16
Napkin Large x 16
Cups x 8
Cups x 8
Cutlery x 24
Cutlery x 24
Tablecover
Tablecover
Cake  Plate x 8
Cake Plate x 8
Napkin small x 16
Napkin small x 16